Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 4, 219 - 223

Korte bijdrage

De meester-gezelrelatie in perspectief

Paul Hodiamont

De meester-gezelrelatie in de opleiding tot psychiater heeft een dubbele doelstelling: vorming tot volwaardig lid van de beroepsgemeenschap enerzijds en tot vakinhoudelijk deskundige anderzijds. Omdat de inhoudelijke vorming nooit af is, hoort het 'leren leren' in theorie en praktijk centraal te staan voor zowel meester als gezel. Besproken worden de voorwaarden voor dit proces .

trefwoorden leren leren, meester-gezelrelatie, opleiding tot psychiater