Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 11, 847 - 852

Gevalsbeschrijving

Frontaal syndroom door een intracerebraal amyloïdoom

J. Van Roy, J. de Bie

Een 51-jarige vrouw consulteerde de afdeling Spoedeisende Hulp na een eerste epileptisch insult. Computertomografie toonde een massa in de frontale kwab. Patiënte had een frontaal syndroom met ernstige cognitieve uitval. Er werd een stereotactische biopsie uitgevoerd. Histopathologisch werd de diagnose frontaal gelokaliseerd intracerebraal amyloïdoom gesteld, een zeldzame aandoening. In een literatuuroverzicht worden de neuropsychiatrische symptomen van gepubliceerde casussen vergeleken met die van de beschreven casus.

 

trefwoorden amyloïdoom, frontaal syndroom, frontale kwab