Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 6, 355 - 364

Oorspronkelijk artikel

Het inschatten van agressie bij patiënten van de ggz-crisisdienst

E.J.M. Penterman, H.L.I. Nijman

achtergrond Medewerkers van de crisisdienst worden tijdens outreachende crisiscontacten regelmatig geconfronteerd met agressie van patiënten. Voor de preventie van gevaarlijke situaties zou een methode om risico's van te voren te kunnen inschatten op basis van de binnengekomen informatie van belang kunnen zijn.
doel Vaststellen van de validiteit van een specifiek instrument dat erop gericht is om risico's op agressief gedrag van patiënten van de crisisdienst te kunnen inschatten vóór medewerkers van deze dienst de patiënt zien.
methode Gedurende twee jaar werd vóór outreachende contacten met patiënten in psychiatrische crises een Checklist Risico Crisisdienst (crc) ingevuld. Ná het contact met patiënt werd eventueel waargenomen agressie van de patiënt geregistreerd met de Staff Observation Aggression Scale-Revised (soas-r).
resultaten Tijdens 51 van 499 onderzochte crisiscontacten (10%) werd agressief gedrag van patiënten waargenomen. De predictieve validiteit van deze checklist voor latere agressie leek aanzienlijk. Met drie factoren uit de crc, te weten het klinisch oordeel op een visueel-analoge schaal, de inschatting van aanwezigheid van agressieve personen in de omgeving van betrokkene, en aanmelding bij crises door patiënt zelf, kon agressie naar buiten voorspeld worden met een sensitiviteit van 74% en een specificiteit van 84%.
conclusie Alhoewel een replicatiestudie van de bevindingen gewenst is, is gebruik van een instrument zoals de crc in het werk van crisisdiensten aan te bevelen.

trefwoorden agressie, crisisdienst, risico-inschatting