Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 5, 307 - 314

Overzichtsartikel

Antidepressiva tijdens zwangerschap en borstvoeding

P.G.J. ter Horst, J.P. Smit

achtergrond In de praktijk is het lastig handvatten te vinden voor de farmacotherapeutische behandeling van angst en depressie voor, tijdens en na de zwangerschap. Daarbij komt dat in de literatuur de farmacotherapeutische adviezen over de verschillende periodes (voor de conceptie, gedurende de zwangerschap en in de lactatieperiode) vaak tegenstrijdig zijn.
doel Komen tot een farmacotherapeutisch behandeladvies voor vrouwen met een depressie tijdens en na de zwangerschap, waarbij weloverwogen verschillende risico's tegen elkaar afgezet kunnen worden.
methode
Literatuuronderzoek in PubMed en Embase met de zoektermen 'antidepress*', 'anxiol*', 'pregnan*', 'depressi*', 'anxiet*', 'guideline', 'lactation', 'breastfeeding' en 'milk'. Voor het opsporen van richtlijnen is gebruikgemaakt van de National Guideline Clearinghousedatabase.
resultaten De medicamenteuze behandeling van depressie tijdens de zwangerschap en in de lactatieperiode geeft risico's, maar het niet-behandelen ervan ook. Een individuele afweging van deze risico's is noodzakelijk, waarbij men de patiënte informeert aan welke risico's zij wordt blootgesteld bij welke behandeling, zodat zij goed kan afwegen of zij wel of geen medicatie wil tijdens de zwangerschap.
conclusie Wanneer men kiest voor medicamenteuze behandeling van depressie tijdens de zwangerschap en in de lactatieperiode gaat de voorkeur uit naar een middel uit de veiligste categorie. In internationale richtlijnen kiest men dan voor de tricyclische antidepressiva. antidepressiva, lactatie, zwangerschap en in de lactatieperiode gaat de voorkeur uit naar een middel uit de veiligste categorie. In internationale richtlijnen kiest men dan voor de tricyclische antidepressiva.

trefwoorden antidepressiva, lactatie, zwangerschap