Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 4, 227 - 237

Overzichtsartikel

Een nieuw verklaringsmodel voor de obsessieve-compulsieve stoornis

H.A.D. Visser, H.J.G.M. van Megen, P. van Oppen, A.J.L.M. van Balkom

achtergrond Vanaf de eerste beschrijvingen van de obsessieve-compulsieve stoornis (ocs) bestaat er discussie over hoe de verschijnselen van deze stoornis begrepen moeten worden. In de afgelopen 50 jaar heeft de nadruk op de fobische elementen van de stoornis gelegen. Een nieuw psychologisch model, de inference-based approach (iba), focust op een tot nu onderbelicht aspect, namelijk de vreemde overtuigingen van de patiënt.
doel Het nieuwe model vergelijken met het leertheoretische en het metacognitieve model van ocs.
methode Literatuuronderzoek.
resultaten Bij iba gaat men ervan uit dat patiënten met ocs angst ervaren omdat hun realiteitstoetsing hapert. Er zou geen angst zijn als patiënten zintuiglijk waarneembare informatie adequaat zouden integreren. Daarmee zou ocs geen angststoornis zijn, maar een cognitieve stoornis. Hoewel het model een aansprekende verklaring biedt voor de symptomen van ocs en enkele onderzoeksbevindingen het model lijken te ondersteunen, zijn er nog vele vragen onbeantwoord.
conclusie Er zijn aanwijzingen dat angst ten minste bij een deel van de ocs-patiënten niet de kern, maar slechts een onderdeel van de stoornis vormt.

 

trefwoorden angststoornis, beoordeling, 'belief disorder', obsessievecompulsieve stoornis, redeneren