Home

Tvp20 03omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 2, 111 - 115

Korte bijdrage

Psychofysiologie en afweermechanismen

C.L. Mulder, L. Pepplinkhuizen, R.W. Trijsburg

In deze opiniërende bijdrage worden aan de hand van een literatuuronderzoek verbanden beschreven tussen afweermechanismen en fysiologische parameters. Afweermechanismen zoals ontkenning en verdringing lijken gepaard te gaan met activatie van fysiologische parameters. De interpretatie van de onderzoeksresultaten wordt echter bemoeilijkt door fundamentele methodologische problemen. Deze betreffen de operationalisering van afweermechanismen en de validiteit van de gebruikte meetinstrumenten. Pas wanneer deze problemen voldoende zijn opgelost, kunnen naar onze mening de verbanden tussen afweermechanismen en fysiologische parameters adequaat worden onderzocht.

trefwoorden afweermechanismen, fysiologie, psychofysiologie