Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 3

Onderzoekspresentaties

Behandeling met doxazosine voor posttraumatische stressstoornis

J.P. De Jong, P.C. Wauben, I.P.A.M. Huijbrechts, H.J. Oolders, P.M.J. Haffmans

OP-150

achtergrond Posttraumatische stressstoornis heeft een negatieve impact op het functioneren en verstoorde slaap speelt hierin een belangrijke rol. Behandeling voor ptss bestaat uit psychotherapie, farmacotherapie of een combinatie hiervan. Prazosine is werkzaam voor ptss, met name bij nachtmerries. Prazosinegebruik overdag bij patiënten die goed reageerden op prazosine rond bedtijd gaf verdere vermindering van klachten. De halfwaardetijd van prazosine is kort (2-3 uur) en een opbouwschema is nodig om bijwerkingen zoals duizeligheid te voorkomen. Doxazosine is net als prazosine een selectieve alfa-1-antagonist en wel verkrijgbaar in een direct werkzame retardvorm (Gastrointestinal Therapeutic System - gits) met een halfwaardetijd van 16-30 uur.
doel Het onderzoeken van doxazosine- gits bij ptss.
methoden In een open-label pilotstudie (n=13) werd effect van doxazosine-gits op ptss-symptomen onderzocht. Na basismetingen werd 4 weken geen extra medicatie gegeven; daarna 4 weken doxazosine-gits 4 mg per dag en de daaropvolgende 4 weken werd de dosis verhoogd naar 8 mg per dag tenzij bijwerkingen dat verhinderden. Metingen werden verricht bij begin en na 4, 8 en 12 weken. In week 2, 6 en 10 werden aanvullend bloeddruk en pols gemeten. Standaard werden onder andere kip (Klinisch Interview voor ptss) en madrs (Montgomery Asberg Depression Rating Scale) afgenomen.
resultaten Gemiddelde kip-score was 77 (sd = 14) en na 4 weken 72 (sd = 18; p = 0,13, wilcoxontoets). Na 4 weken doxazosine daalde deze naar 55 (sd = 22) en na 8 weken doxazosinegebruik naar 53 (sd = 18). Dit betekende een significante afname (p = 0,006 respectievelijk 0,005; wilcoxontoets). Ook de madrs-score daalde (p = 0,046). Pols/tensie bleef constant; twee patiënten stopten doxazosine-medicatie voortijdig (drop-out) in verband met duizeligheid na respectievelijk één dag en acht weken.
conclusie Uit deze studie blijkt dat doxazosine-gits 4 - 8 mg werkzaam is voor ptss. Het betreft een korte en kleine open-labelstudie, maar de resultaten rechtvaardigen verder onderzoek.

Literatuur

Blake, D.D., Weathers, F.W., Nagy, L.M., e.a. (1995). The Development of a Clinician-Administered PTSD Scale. J Trauma Stress, 8, 75- 90.

Liempt, S. van, Vermetten, E., Geuze, E., e.a. (2006). Pharmacotherapy for disordered sleep in post-traumatic stress disorder: a systematic review. Int Clin Psychopharmacol, 21, 193-202.

Montgomery, S.A., Asberg, M. (1979). A new depression scale designed to be sensitive to change. Br J Psychiatry, 134, 382-389.

Os, I. (2006). Comparison of doxazosin GITS and standard doxazosin in the treatment of high blood pressure. Int J Clin Pharmacol Ther, 44, 99-106.

Raskind, M.A., Peskind, E.R., Hoff, D.J., e.a. (2007). A parallel group placebo controlled study of prazosin for trauma nightmares and sleep disturbance in combat veterans with post-traumatic stress disorder. Biol Psychiatry, 61, 928-934.