Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 2, 107 - 116

Overzichtsartikel

Het postcommotioneel syndroom: begrijpen en behandelen van een ziekteproces

S.Z. Stapert

achtergrond De gevolgen van licht traumatisch hersenletsel zijn goed beschreven en worden als goedaardig beschouwd. Er bestaat echter nog steeds weinig kennis over het aanhouden van klachten (postcommotioneel syndroom) en de behandeling van dit klachtenbeeld.
doel Inventariseren van de gevolgen van licht traumatisch hersenletsel en het beloop en behandeling van het postcommotioneel syndroom met als doel behandeling te verbeteren.
methode Overzicht geven van recente literatuur en integreren hiervan met bestaande kennis over het postcommotioneel syndroom.
resultaten In de literatuur over het postcommotioneel syndroom bleek er nog steeds sprake van een dichotomie waarbij symptomen verklaard worden door enerzijds psychogene en anderzijds neurobiologische oorzaken. De beschrijving van het postcommotioneel syndroom als ziekteproces is niet nieuw, maar is onderbelicht in de literatuur, en vormt een poging tot integratie van standpunten.
conclusie Bij het wetenschappelijke onderzoek naar het postcommotioneel syndroom heeft men relatief veel aandacht voor diagnostische vraagstukken en weinig voor ontwikkeling van behandelingen. Toekomstig onderzoek naar de behandeling van het postcommotioneel syndroom moet volgen uit een integratie van huidige standpunten en beschrijving van het syndroom als ziekteproces.

trefwoorden behandeling, cognitieve stoornissen, licht traumatisch hersenletsel, postcommotioneel syndroom