Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 2, 75 - 86

Oorspronkelijk artikel

De effectiviteit van re-integratietraining versus boostersessies na kortdurende klinische psychotherapie: een gerandomiseerd klinisch onderzoek

M.M. Thunnissen, H.J. Duivenvoorden, J. van Busschbach, L. Hakkaart-Van Roijen, W. van Tilburg, R. Verheul, W. Trijsburg †

achtergrond Uit standaardevaluatieonderzoek in een groot aantal Nederlandse instellingen voor klinische psychotherapie, al dan niet in deeltijd, blijkt er een significante reductie in klachten tussen opname en follow-up na een jaar. De arbeidssituatie van ex-patiënten verandert echter nauwelijks en een aanzienlijke groep patiënten blijft in psychotherapie.
doel Onderzoeken van de effectiviteit van een speciaal opgezette re-integratietraining.
methode De deelnemende 128 patiënten kregen aselect hetzij re-integratietraining, gericht op verbeterd functioneren in werk en relaties, hetzij boostersessies. Uitkomstmaten waren symptomen, werkstatus, ziekteverzuim en verdere psychotherapie.
resultaten Na twee jaar bleef het aantal patiënten met betaald werk in de reintegratietraining gelijk (76%), in de boostersessies steeg het van 67 naar 87%. Bovendien was de deelname aan de boostersessies groter. In de overige uitkomstmaten was er geen verschil.
conclusie De re-integratietraining was niet effectiever dan de boostersessies. Onze hypothese is dat continuïteit van zorg wat betreft therapeuten en programma de betere resultaten van de boostersessies verklaart.

 

trefwoorden effectiviteit, klinische psychotherapie, nabehandeling, persoonlijkheidsstoornissen