Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 1, 31 - 41

Overzichtsartikel

Dialectische gedragstherapie bij adolescenten;een literatuuronderzoek

H.S. Backer, A.L. Miller, L.M.C. van den Bosch

achtergrond Dialectische gedragstherapie (dgt) is in een aantal gerandomiseerde gecontroleerde trials (rct's) effectief gebleken bij de behandeling van volwassen patiënten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis (bps) en zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag. Inmiddels zijn er enkele onderzoeken verricht bij adolescenten met uiteenlopende stoornissen.
doel Onderzoeken van de literatuur op aanwijzingen voor effectiviteit van dgt bij adolescenten van 12-18 jaar.
methode Literatuuronderzoek in PubMed en Medline naar dialectische gedragstherapie bij adolescenten, met de trefwoorden: 'dialectisch', 'adolescent', 'zelfmoordpoging' en 'opzettelijke zelfbeschadiging'.
resultaten Er waren geen rct's naar de effectiviteit van dgt bij adolescenten, maar wel een quasi-experimenteel onderzoek en verschillende onderzoeken met een voor- en nameting zonder controlegroep. Deze waren onderling niet goed vergelijkbaar en soms was twijfelachtig of voldaan werd aan de minimale vereisten om van dgt te kunnen spreken. De resultaten suggereerden dat dgt bij adolescenten even effectief zou kunnen zijn als bij volwassenen voor behandeling van bps-symptomen, suïcidale ideatie en comorbide depressieve stoornis, terwijl er minder klinische opnames nodig waren. Verder waren er aanwijzingen dat dgt effectief kan zijn bij de behandeling van eetstoornissen, bipolaire stoornis, oppositionele gedragsproblemen, agressie, zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag in uiteenlopende behandelomgevingen.
conclusie dgt is mogelijk effectief bij adolescenten met zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag, en/of kenmerken van bps, en mogelijk ook bij andere stoornissen van affect en gedrag. rct's zijn nodig.

 

trefwoorden adolescent, borderlinepersoonlijkheidsstoornis, dialectische gedragstherapie