Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 1, 41 - 45

Korte bijdrage

Toen psychotherapie nog een beroep was

W. Vandereycken

De auteur reflecteert over de evolutie van de psychotherapie in de laatste decennia van de twintigste eeuw. Het vertrekpunt is een artikel van Kees Trimbos over geestelijke volksgezondheid en psychotherapie, in dit tijdschrift gepubliceerd in 1970. Trimbos wilde de psychotherapie uit haar isolement halen en zijn pleidooi voor structurele integratie vond weerklank: uiteindelijk zijn de riagg's ontwikkeld. Maar in plaats van het door Trimbos beoogde sociale engagement trad in de jaren tachtig een professionalisering van het beroep van psychotherapeut op. In het laatste decennium werd dit overschaduwd door een medicalisering van de ggz. De auteur voorspelt dat psychotherapie als beroep zal verdwijnen en in het 'alternatieve circuit' de gangmaker wordt van een maatschappijkritische beweging.

trefwoorden geschiedenis, medicalisering, professionalisering, psychotherapie