Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 18 (1976) 1, 56 - 64

Korte bijdrage

Het verloop van dementie op hoge leeftijd

L.A. Cahn, H.F.A. Diesfeldt

Het verloop van dementie op hoge leeftijd blijft in belangrijke mate onvoorspelbaar. Het blijkt niet mogelijk groepen van patiënten te onderscheiden, gekenmerkt door een specifiek ziekteverloop. Er bestaat een zeer grote variabiliteit tussen de individuele patiënten. Zeker is het ziekteverloop niet gekenmerkt door een geleidelijk achteruitgang. Veel eerder neigt de ziekte tot een zekere stabiliteit. Verbetering blijft altijd mogelijk. Deze kan zeer aanzienlijk zijn zonder een naspeurbare reden. Het ziektebeeld is doorgaans beïnvloedbaar zowel ten goede als ten kwade. Ten goede is het ziektebeeld beïnvloedbaar door onder meer therapeutische maatregelen, die zich vooral uiten in een toenemen van activiteit. Deze studie werd eerst mogelijk door de ontwikkeling van een daartoe geëigende gedragsobservatieschaal en van psychologische testmethoden. Tussen beide bestaat een statistisch verband. Verdere longitudinale studies blijven noodzakelijk om een beter inzicht te krijgen omtrent het verloop van de dementie op hoge leeftijd. Enkele nieuwe opvattingen werden kort besproken.