Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 15 (1973) 1, 181 - 195

Korte bijdrage

Openheid en geslotenheid in psychiatrische ziektebeelden

J. Vinck

Vanuit een verruimde visie op de dimensie openheid-geslotenheid wordt de hypothese gesteld dat vergrote openheid niet een exclusief kenmerk is van schizofrenie als ongedifferentieerde groep maar dat op elk niveau van psychische adaptatie zowel meer open als meer gesloten aanpassingsvormen gevonden worden. Zoals voorspeld zijn niet-paranoïde schizofrenen (N = 30) en hysterische neurotici (N=30) als meer open te beschouwen t.o.v. de meer gesloten paranoïde schizofrenen (N=30) en obsessionele neurotici (N = 10) wanneer deze groepen vergeleken worden met de Barrier-Penetration-score van Fisher en Cleveland en met de Self-disclosure questionnaire van Jourard. We vonden echter geen verschillen tussen deze hypothetisch open en hypothetisch gesloten groepen op de dogmatisme-schaal van Rokeach, de boombeoordeling volgens Salome-Finkelstein (van der Drift) en het scoringssysteem van Zucker (Federn).