Home

Tvp20 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 11, 793 - 797

Gevalsbeschrijving

Een delier tijdens gebruik van sint-janskruid (Hypericum perforatum)

H.E. Becker, J. Assies

Sint-janskruid is een populair plantaardig antidepressivum in Duitland en de Verenigde Staten. In Nederland is de ervaring met sint-janskruid beperkt, hoewel er een groeiende aandacht is voor het gebruik ervan. Uit dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek blijkt dat sint-janskruid bij een lichte tot matige depressie in een dosering van 900 mg hypericumextract effectiever is dan een placebo en waarschijnlijk even effectief als tricyclische antidepressiva en serotonineheropnameremmers (ssri's). Sint-janskruid heeft bovendien minder bijwerkingen, maar met het toenemend gebruik zijn er de laatste jaren wel veel interacties met andere geneesmiddelen waargenomen. In de literatuur worden een serotonerg syndroom en acute intoxicatie door sintjanskruid gerapporteerd. Er zijn ook verschillende patiëntbeschrijvingen waarin sint-janskruid een (hypo)manie induceerde. Wij beschrijven een 67-jarige patiënte met een delier tijdens gebruik van sint-janskruid.

trefwoorden antidepressivum, delirium, Hypericum perforatum, sint-janskruid