Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 13, 29 - 33

Korte bijdrage

Een kwarteeuw opleiding tot psychiater in Vlaanderen

B.G.C. Sabbe

In de te verwerven kennis, vaardigheden en attitudes tijdens de opleiding tot psychiater in Vlaanderen, hebben sinds de jaren zeventig wezenlijke veranderingen plaatsgevonden. Deze veranderingen zijn grotendeels toe te schrijven aan tijd- en cultuurgebonden evoluties van het vak zelf, zoals verwetenschappelijking, medicalisering en op evidentie gebaseerd klinisch handelen. Niettemin wordt de klemtoon op de ontwikkeling van de eigen persoon behouden. In de wijze van opleiden blijft het meester-gezelmodel dominant. Inhoud en wijze van opleiden krijgen in de nabije toekomst een nieuwe invulling als 'Master na Master'-opleiding.

trefwoorden arts in opleiding, meester-gezel, persoon, wetenschap