Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 10

Korte bijdrage

Vergelijkbaarheid van behandelpopulaties van psychotherapieafdelingen

M.A. Franchimont, G.W. Tremonti

Een aantal afdelingen voor residentiële psychotherapie voert gezamenlijk een effectonderzoek uit met onder meer als doel behandelresultaten onderling te kunnen vergelijken. Daarvoor moet bekend zijn of de afdelingen dezelfde categorie patiënten behandelen. Dat is nagegaan door 215 patiënten, verdeeld over 7 afdelingen, een screeningsinstrument voor persoonlijkheidsstoornissen (Vragenlijst voor Kenmerken van de Persoonlijkheid, vkp) voor te leggen. De afdelingen blijken qua populatieopbouw van elkaar te verschillen. De verschillen komen overeen met vooraf geformuleerde verwachtingen. De conclusie luidt dat de vkp ten behoeve van vergelijkend onderzoek kan worden gebruikt.

trefwoorden persoonlijkheidsstoornissen, psychotherapie, vergelijkend onderzoek, Vragenlijst voor Kenmerken van de Persoonlijkheid (vkp)