Home

Tvp19 10 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 12

Redactioneel

A.F.G Leentjens

Quasi mortis imago, 759 - 760

Oorspronkelijk artikel

C.J. Dieperink, Y.J. Pijl, C.L. Mulder, J. van Os, M. Drukker

Langdurig zorgafhankelijke patiënten in de ggz: samenhang met verstedelijking, 761 - 769

Essay

A.C. van Reekum, M.G.J. Schmeets

De gen-omgevingsinteractie en de psychiatrie: nieuwe visie op de invloed van de vroege omgeving, 771 - 780

Commentaar

E.R. de Kloet

Niets is gebeiteld in steen, 781 - 783

Ingezonden brief

J. Van Hecke, V. Matthysen, S. Debruyne, J. Daems

Reactie op 'Ernstige psychiatrische ziekten: cure en care?', 837 - 838

Ingezonden brief

F.M.M.A. van der Heijden, R.H.P. Schlösser

Reactie op 'De rechter volgt de psychiater; een onderzoek naar de jurisprudentie over Bopzaanvragen en - beslissingen in Nederland', 840 - 842

Ingezonden brief

G.J. van der Ploeg, J.E. Hovens

Reactie op 'Thiaminedeficiëntie veroorzaakt door malnutritie; een zeldzame oorzaak?', 842 - 843

Index

de redactie dankt, 845 - 846

Boekbesprekingen