Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 26 (1984) 3

Korte bijdrage

A. Wunderink

Taal en ontwikkeling, 158 - 184

Korte bijdrage

H. Dienske, G. de Jonge, J.A.R. Sanders-Woudstra

Het gebruik van ethologische gedragsmetingen bij de diagnostiek van sociale deprivatie, 185 - 198

Korte bijdrage

A.W.M. Mooij

De antropologische vraagstelling binnen de psychiatrie, 199 - 211

Korte bijdrage

P.M.A.J. Dingemans, J. Dutilh

Een betrouwbaarheidsonderzoek van de ICD-9-CM codering, 212 - 221