Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 26 (1984) 1, 27 - 41

Korte bijdrage

Slaapdeprivatiebehandeling

J.D. van Scheyen

Slaapdeprivatiebehandeling (SD) is een wekelijks herhaalde nachtwake in combinatie met antidepressiva, bij voorkeur clomipramine. Het therapeutisch effect bij 23 van 35 aldus behandelde patiënten wijst er op dat deze therapie een plaats verdient bij de behandeling van unipolaire vitale depressies. Bij de indicatiestelling zijn bepaalde kenmerken van de vitale depressie van betekenis. Allereerst het duidelijk en constant aanwezig zijn van een dagschommeling tijdens de depressiefase en de factor 'endogenie' dat wil zeggen het familiair vóórkomen van deze depressie. Een hoge leeftijd, boven de 70 jaar, vormt een relatieve contra-indicatie. SD kan niet zonder meer beschouwd worden als een alternatief voor Electro Convulsieve Therapie (ECT). Ook bij dit onderzoek is gebleken dat de indicatie tot ECT blijft bestaan vooral bij oudere patiënten met een ernstige melancholiforme c.q. psychotische depressie. De Dexamethason Suppressie Test (DST) heeft naast diagnostische betekenis ook nut bij de evaluatie van het effect van SD. Bij 15 van 17 patiënten met een tijdens de depressie afwijkende DST ging een therapeutisch effect van een wekelijk herhaalde SD ook gepaard met een geleidelijke normalisering van de uitkomsten van de wekelijks herhaalde DST. Dit werd vooral duidelijk na de tweede SD en zette zich voort na de volgende. Afgaande op deze geleidelijke normalisering van de DST uitkomsten is het wellicht mogelijk het aantal malen SD dat nodig is — een aantal dat van patiënt tot patiënt duidelijk kan variëren— wat meer exact te bepalen.