Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 8, 559 - 565

Overzichtsartikel

Het beloop van schizofrenie gedurende vijf jaar na een eerste opname, in de westerse wereld

L. de Haan, T. Timmer, D.H. Linszen, M.E. Lenior, L. Wouters

achtergrond De literatuur over het beloop van schizofrenie laat een grote verscheidenheid aan bevindingen zien. Kennis van het beloop is nodig voor het vaststellen van behandelplannen.
doel Meta-analyse van prospectief onderzoek (en overzicht van retrospectief onderzoek) naar het beloop van schizofrenie gedurende vijf jaar na een eerste opname, in de westerse wereld.
methode Literatuuronderzoek en meta-analyse.
resultaten Voor het berekenen van de verschillende uitkomstmaten was het onvermijdelijk verschillende groepen onderzoeken samen te voegen, waardoor de uitkomsten van de meta-analyses berekend zijn over aantallen patiënten variërend van 90 tot 410. Zeventig procent van de voor het eerst opgenomen patiënten met schizofrenie wordt in de loop van vijf jaar heropgenomen. Negenenzeventig procent van deze patiënten heeft een psychotisch recidief in de vijf jaar na de eerste opname. Vijf jaar na de eerste opname heeft 40 procent van deze patiënten psychotische symptomen en functioneert 70 procent matig tot slecht. Ruim drie procent van deze (jonge) patiënten overlijdt in de loop van vijf jaar na de eerste opname, vooral door suïcide.
conclusie Het beloop van schizofrenie in de jaren na de eerste opname is wisselend en voor een groot deel van de patiënten ongunstig. Er is behoefte aan klinisch bruikbare voorspellers van het beloop die meer gedifferentieerde behandelplannen mogelijk maken.

trefwoorden beloop, eerste opname, meta-analyse, schizofrenie