Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 8 (1966) 1

Korte bijdrage

J.A. de Wilde

Vijfenzeventig jaar organische psychosen, 1 - 15

Korte bijdrage

J. Venema

Dementia Paralytica in de psychiatrische inrichting, 15 - 32

Korte bijdrage

E.W. Dijk

Van organiciteit tot intelligentieverval, 32 - 48

Korte bijdrage

D. Jacobs

Verslag ziekenhuiscongres 20-25 juni 1965 te Stockholm, 48 - 56

Korte bijdrage

J. Ferguson

Ter gelegenheid van de benoeming van de eerste hoogleraar in de sociale psychiatrie, 61 - 62

Korte bijdrage

C. Buis

Schildertherapie en schilderkunst*, 63 - 77

Korte bijdrage

P.H. Esser

De diagnostiek van het alcoholisme*, 77 - 87

Korte bijdrage

E.J.M. Crabbendam

Enkele klinische ervaringen met Trilafon (Perfenazine), 87 - 92

Korte bijdrage

F.C. Stam

Klinisch-pathologische aspecten van praeseniele en seniele dementieen, 93 - 99

Korte bijdrage

P.A. Roukema

Biochemische veranderingenin het centrale zenuwstelsel bij de ziekte van Alzeheimer, 100 - 104

Korte bijdrage

F.J.M. Heslinga

Over de waarde van urinezuurbepalingen in de liquor cerebrospinalis in verband met de diagnostiek van cerebrale atrophieen, 105 - 110

Korte bijdrage

M. Kuilman

Enkele gedachten over de nosologische en operationele waarde van de begrippen 'endogeen' en 'exogeen' in de psychiatrie, 110 - 117

Korte bijdrage

W. Marsman

Psycholinguistiek, 117 - 122

Korte bijdrage

J.A. de Wilde

Kantekeningen bij de vigerende krankzinnigenwet*, 131 - 155

Korte bijdrage

J.G.M. Wellen

Geestelijke gezondheidszorg in de Verenigde Staten, 156 - 166

Korte bijdrage

A.W. Burger

De superioriteit van de synthetische beoordelaar, 167 - 173

Korte bijdrage

G.G.F. Pareau Dumont

De plangroep, 180 - 193

Korte bijdrage

E. Raven

Vraagstellingen bij psychologisch onderzoek in de tweede psychiatrische universiteitskliniek*), 194 - 206

Korte bijdrage

A. van Hilten

Groepspsychotherapie met patiënten lijdende aan schizofrenie, 207 - 219

Korte bijdrage

A.A. Fischer

Enkele problemen bij het samenstellen van proefgroepen voor wetenschappelijk onderzoek in het psychiatrisch ziekenhuis, 220 - 238

Korte bijdrage

F.H.L. Beyaert

Over maatschappelijk werk in het psychiatrisch ziekenhuis, 239 - 249

Korte bijdrage

A.L. Diercks

Communicatgie en informatie als eis voor een vruchtbare samenwerking van de vrijgevestigde zenuwarts met de Sociaal Psychiatrische Dienst en de sychiatrische Kliniek, 251 - 255

Korte bijdrage

J.P. de Smet

De plaats van de psychiatrische inrichting in het totaal van de geestelijke gezondheidszorg, 255 - 265

Korte bijdrage

F. de Haan

De Sociaal-Psychiatrische Dienst, 266 - 290

Korte bijdrage

W.J. Sengers

De slaapkuur volgens Faure, 291 - 294