Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 23 (1981) 5

Korte bijdrage

P.A.F. van der Spek

Wat is sociotherapie?, 271 - 278

Korte bijdrage

M. Oosterlee

Sociotherapie in het algemeen psychiatrisch ziekenhuis: thema en variaties, 279 - 289

Korte bijdrage

J.J. Luijten

Sociotherapie in een psychogeriatrisch verpleeghuis: ijdele hoop of hopeloze ijdelheid?, 290 - 299

Korte bijdrage

J. Bassant

Sociotherapie, een vak apart?, 300 - 306

Korte bijdrage

H. Rozendal

Van broeder tot sociotherapeut: ontwikkelingen in en rond de verpleegkunde, 307 - 316

Korte bijdrage

P.J. Jongerius

De psychiater als milieukundig ingenieur, 317 - 325