Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 22 (1980) 10

Korte bijdrage

W.J. Hardeman

Niets nieuws onder de zon? , 563 - 577

Korte bijdrage

M.W. Hengeveld

Situatie-gericht of situatie-bewust? De toepasbaarheid van de consultatiemethode in de consultatieve psychiatrie , 578 - 589

Korte bijdrage

B. Bakker, M. Karel

Zelforganisatie in de psychiatrie, 590 - 605

Korte bijdrage

M. Zeegers, J. Krul-Steketee

Het onheil van artikel 248 bis, 606 - 617

Korte bijdrage

H.M. van Praag, W.M.A. Verhoeven

Onderzoek naar biologische determinanten van schizofrene psychosen, 618 - 632