Home

Tvp20 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 5, 309 - 319

Overzichtsartikel

Psychiatrische diagnostiek en het dsm-systeem

R.A. Jongedijk

achtergrond Binnen de geestelijke gezondheidszorg is het diagnostische classificatiesysteem dsm-iv (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, vierde editie) toonaangevend geworden. Het systeem wordt steeds meer beschouwd als standaard voor psychiatrische classificatie. De dsm wordt echter niet altijd op een juiste wijze gebruikt en gebruikers realiseren zich vaak onvoldoende welke de voordelen en de nadelen zijn. Dit kan aanzienlijke consequenties hebben voor het wetenschappelijke, het behandeltechnische en het maatschappelijke domein van de psychiatrie.
doel Het bespreken van de belangrijkste voordelen en nadelen van het dsm-systeem.
methode Literatuuronderzoek met behulp van Medline over de periode 1996-1999 met als trefwoorden 'dsm', ' dsm-classification', 'psychiatric classification' en 'psychiatric diagnosis'.
resultaten Naast enkele belangrijke voordelen worden in de literatuur vooral ook belangrijke nadelen en zelfs gevaren van de dsm besproken. Deze hebben betrekking op het onjuiste en oneigenlijke gebruik, maar ook op de theoretische en wetenschappelijke grondslagen van het dsm-systeem.
conclusie De dsm heeft een grote waarde voor de psychiatrie, vooral waar het gaat om het vergroten van de betrouwbaarheid van de psychiatrische diagnostiek. Van de beschreven nadelen dient echter iedere clinicus zich terdege bewust te zijn. De nadelen kunnen deels worden ondervangen door toegevoegde alternatieve diagnostische systemen of gestandaardiseerde meetinstrumenten te gebruiken. Feit blijft dat men nooit zonder (subjectieve) klinische oordeelsvorming kan. Hieruit volgt dat een brede en langdurige opleiding en training van groot belang is bij het aanleren van psychiatrisch diagnostische vaardigheden.

trefwoorden dsm, psychiatrische classificatie, psychiatrische diagnostiek