Home

Tvp21 04 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 4, 245 - 257

Overzichtsartikel

Determinanten van psychische ongezondheid: implicaties voor onderzoek en beleid

J. Ormel, J. Neeleman, D. Wiersma

achtergrond Psychische ongezondheid vormt een belangrijk volksgezondheidsprobleem. Een effectief beleid op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg is gebaat bij goede kennis over determinanten van psychische (on)gezondheid.
doel Het presenteren van een selectie uit het door ons verrichte achtergrondonderzoek 'Psychische (on)gezondheid: determinanten en de effecten van interventies' waarin een overzicht wordt gegeven van de huidige kennis in binnen- en buitenland over determinanten van psychische (on)gezondheid.
methode Het 'dynamische stresskwetsbaarheidmodel' vormde het uitgangspunt bij de ordening van de determinanten, die beknopt en grotendeels tabelmatig worden samengevat. Er is gepoogd de sterkte van de verbanden en de consistentie van de bevindingen te kwantificeren.
resultaten Bij vrijwel alle vormen van psychische ongezondheid spelen genetische én omgevingsfactoren een rol, maar hun respectievelijke bijdrage verschilt sterk per stoornis. Vaak is de richting van het verband onduidelijk. Enkele generieke determinanten die verband houden met meerdere stoornissen zijn te onderscheiden.
conclusie Effectieve en rationele preventie van psychische ongezondheid staat of valt met kennis over de wijze waarop de verschillende soorten determinanten van psychische ongezondheid elkaar beïnvloeden. Vooral op dit punt vertoont onze kennis nog veel lacunes.

trefwoorden determinanten, kwetsbaarheid, preventie, psychische ongezondheid, stress