Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 11

Redactioneel

F.R.J. Verhey

Alzheimer en amyloïd; doorbraak of impasse?, 697 - 699

Korte bijdrage

A.J.L.M. van Balkom

Publicatieprijs artsen in opleiding tot psychiater 2007/2008, 701 - 702

Oorspronkelijk artikel

R.H.J. Hornsveld, S. Soe-Agnie, J. Donker, L. van der Wal

De ontwikkeling van een behandelprogramma voor gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten met een cluster B-persoonlijkheidsstoornis, 703 - 711

Overzichtsartikel

M. Morrens, W. Hulstijn, B.G.C. Sabbe

Psychomotorische symptomen bij schizofrenie: het belang van een vergeten syndroom, 713 - 724

Overzichtsartikel

M.M.J. de Kroon, P.P.G. Hodiamont

Meten van kwaliteit van leven in de kinderpsychiatrie, 725 - 734

Gevalsbeschrijving

D.G.H. Krol

Sekssomnia tijdens behandeling met een selectieve serotonineheropnameremmer, 735 - 739

Gevalsbeschrijving

D. De Mulder, J. Vandenberghe

Neurosarcoïdose als oorzaak van manische psychose, 741 - 745

Gevalsbeschrijving

D.J. Vinkers, N.J.A. van der Wee

Topiramaatadditie bij een medicatieresistente obsessieve-compulsieve stoornis, 747 - 750

Referaat

J. de Decoster, M. De Hert

Schizofrene populatie versus algemene bevolking: stijging relatieve sterfte, 751 - 752

Referaat

J. Koning, P.N. van Harten

Relatie tussen bewegingsstoornissen en psychotische symptomen bij jongeren met een verhoogd risico op schizofrenie, 752 - 753

Referaat

S. Velleman, G. Pieters

Onbekend is onbemind? De invloed van 4 weken stage op het beeld van de psychiatrie bij studenten geneeskunde, 753 - 754

Ingezonden brief

M.W. Hengeveld

Reactie op 'Van psychiatrisch symptoom tot paraneoplastisch syndroom', 755 - 756