Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 10, 673 - 678

Gevalsbeschrijving

Chemotherapie bij gebruik van clozapine; een verhoogde kans op agranulocytose?

A.R. van Gool, M.T. van der Velden, A.W. Oosten, E. van Meerten, W.M.A. Verhoeven, A.J.M. Loonen

Bij een 37-jarige vrouw met baarmoederhalskanker werd een gecombineerde behandeling voorgesteld met chemotherapie en bestraling. Zij gebruikte echter tevens clozapine wegens schizofrenie. Zowel clozapine als chemotherapie kan leiden tot daling van het aantal witte bloedcellen en de vraag rees dan ook of clozapine veilig te combineren was met chemotherapie. Hypotheses over de mechanismen waardoor clozapine daling van het aantal witte bloedcellen geeft en gevalsbeschrijvingen over het combineren van chemotherapie en clozapine werden bestudeerd. Na het staken van het clozapinegebruik en het optreden van recidiefpsychose bij behandeling met risperidon werd besloten alleen radiotherapie te geven en de behandeling met clozapine te hervatten; de radiotherapie verliep zoals gepland en de psychose verbleekte.

trefwoorden agranulocytose, chemotherapie, clozapine