Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 10

Redactioneel

C.M.TH. Gijsbers van Wijk

De geneesheerdirecteur: anachronisme of toekomstbestendig?, 633 - 636

Oorspronkelijk artikel

N. Boonstra, L. Wunderink, P.H.M. de Wit, E. Noorthoorn, D. Wiersma

De administratieve incidentie van niet-affectieve psychosen in Friesland en Twente, 637 - 643

Overzichtsartikel

A.M.J.W. Scheepers-Hoeks, S.J.W. Wessels-Basten, M.J.W.T. Scherders, B. Bravenboer, A.J.M. Loonen, R.T. Kleppe, R.J.E. Grouls

Schizofrenie en antipsychotica: samenhang met het metabool syndroom, 645 - 654

Overzichtsartikel

R. Bruffaerts, A. Bonnewyn, K. Demyttenaere

Het voorkomen van depressie in België. Stand van zaken en reflecties voor de toekomst, 655 - 665

Korte bijdrage

P. de Vries, A. Huisman, A.J.F.M. Kerkhof, P.B.M. Robben

Het non-suïcidecontract: een riskant ritueel, 667 - 671

Gevalsbeschrijving

A.R. van Gool, M.T. van der Velden, A.W. Oosten, E. van Meerten, W.M.A. Verhoeven, A.J.M. Loonen

Chemotherapie bij gebruik van clozapine; een verhoogde kans op agranulocytose?, 673 - 678

Gevalsbeschrijving

S. Janssens, M. Morrens, B.G.C. Sabbe

Pseudologia fantastica: definiëring en situering ten aanzien van as I- en as II-stoornissen, 679 - 683

Gevalsbeschrijving

E. Engels, G. Degraeve, C. Mertens

Paranoia en het aspergersyndroom, 685 - 689

Referaat

J. de Decoster, G. Pieters

Begeleid afbouwen van antipsychotica versus onderhoudsbehandeling na remissie van eerste psychose, 691 - 691

Referaat

G.E. Smid

Uitgestelde posttraumatische stressstoornis: een frequent verschijnsel?, 692 - 692

Referaat

A. Neven, J.A. Coebergh, J.D. Blom

Sedatie met behulp van intramusculair toegediende antipsychotica in de acute psychiatrie, 693 - 693