Home

Tvp20 03omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 9, 603 - 609

Gevalsbeschrijving

Van psychiatrisch symptoom tot paraneoplastisch syndroom

S.T. de Bot, L.D.A. Dorresteijn, C.A. Haaxma, A.C. Kappelle, B.P.C. van de Warrenburg

Twee patiënten, een 38-jarige man en een 32-jarige vrouw, werden opgenomen op een afdeling Psychiatrie. De eerste patiënt had stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsveranderingen en onbegrepen lichamelijke klachten. Uiteindelijk werd de diagnose paraneoplastische cerebellaire degeneratie bij de ziekte van Hodgkin gesteld. De tweede patiënt presenteerde zich met een psychose en een paniekstoornis; deze bleken te berusten op een limbische encefalitis bij ovariumteratomen. Deze casussen illustreren dat paraneoplastische neurologische syndromen zich kunnen presenteren met psychiatrische symptomen, hetgeen het vroeg stellen van de diagnose kan bemoeilijken.

trefwoorden antistoffen, paraneoplastisch neurologisch syndroom, psychiatrische presentatie