Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 8, 533 - 538

Korte bijdrage

Continuïteit van zorg na inbewaringstelling met suïcidedreiging

S.C. de Vries, A.I. Wierdsma, C.L. Mulder

samenvatting Naar aanleiding van recente artikelen over zorgrichtlijnen bij suïcidale patiënten werd in dit onderzoek gekeken naar kenmerken van nazorg bij patiënten die met suïcidegevaar gedwongen zijn opgenomen. Een kwart van de patiënten ontving geen nazorg. Overige patiënten hadden meestal binnen 2 weken een nazorgcontact, na 9 maanden was de helft nog in zorg. Follow-upstudies zijn nodig om te onderzoeken of het ontbreken van nazorg tot problemen leidt bij deze patiëntengroep.

trefwoorden nazorg, psychiatrisch casusregister, suïcide