Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 8, 519 - 528

Essay

Subklinische depressie: een klinisch relevante conditie?

P. Cuijpers, F. Smit

achtergrond Bij subklinische depressies zijn er depressieve klachten zonder dat voldaan is aan de criteria voor een depressieve stoornis.
doel Een beeld geven van de klinische betekenis van subklinische depressies.
methode Geven van een literatuuroverzicht aan de hand van eigen studies van de auteurs naar subklinische depressies.
resultaten Subklinische depressies bleken belangrijke negatieve gevolgen te hebben voor de kwaliteit van leven, zij het in mindere mate dan de depressieve stoornis. Ook bleek subklinische depressie op individueel niveau tot aanzienlijke economische kosten te leiden, maar ook weer minder dan bij de depressieve stoornis. Omdat subklinische depressie meer voorkwam, waren de totale jaarlijkse kosten ervan in Nederland (1,5 miljard euro) vergelijkbaar met die van de depressieve stoornis (1,8 miljard euro). Bij een subklinische depressie was er een verhoogde kans op een depressieve stoornis, afhankelijk van onder meer de definitie van subklinische depressie. Uit een meta-analyse van 7 studies bleek psychologische behandeling van subklinische depressies effectief te zijn (Cohens d = 0,42; 95%-bi: 0,23-0,60) en mogelijk het ontstaan van depressieve stoornissen te voorkómen ('incidence rate ratio': 0,70; 95%-bi: 0,47-1,03; p < 0,1).
conclusie De subklinische depressies hebben ernstige gevolgen, zij het iets minder ernstig dan depressieve stoornissen; psychologische behandeling ervan is effectief.

trefwoorden behandeling, depressie, preventie, review, subklinische depressie