Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 1, 31 - 40

Overzichtsartikel

Cognitieve gedragstherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis

A. Hauwaert, G. Pieters

achtergrond Tot onlangs kreeg het concept 'persoonlijkheid(sstoornis)' in de gedragstherapie weinig aandacht en bleef het in ieder geval therapeutisch buiten schot. Recent kwam daar verandering in. doel Een overzicht bieden van de verschillende stromingen die zich binnen de cognitieve gedragstherapie van persoonlijkheidsstoornissen hebben afgetekend.
methode Literatuuroverzicht.
resultaten Gedragstherapeutische benaderingen voor persoonlijkheidsstoornissen hebben met elkaar gemeen dat er minder belang wordt gehecht aan conditioneringsmodellen en omgevingsdeterminisme, en dat er meer aandacht is voor onbewuste en emotionele processen en de therapeutische relatie. De Schemagerichte Therapie van Young en de Dialectische Gedragstherapie van Linehan richten zich, in tegenstelling tot andere, specifiek op de behandeling van de borderline persoonlijkheidsstoornis. Beide modellen worden door de auteurs op een overdraagbare, gestructureerde manier gepresenteerd.
conclusies Deze benaderingen verschillen in de mate waarin ze door onderzoeksgegevens worden ondersteund. Ze ontstonden onafhankelijk van elkaar, doch vertonen een aantal raakpunten.

trefwoorden borderline persoonlijkheidsstoornis, cognitieve gedragstherapie