Home

Tvp20 03omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 6, 365 - 375

Korte bijdrage

Psychotherapie in het tijdperk van evidence-based medicine

P.M.F.J.J. Knapen

Psychotherapie is populair als behandeling voor uiteenlopende psychische klachten en psychiatrische aandoeningen. Onderbouwing van de werkzaamheid en overbrugging van de kloof tussen onderzoek en dagelijkse praktijk vormen een uitdaging. Onderzocht wordt welke evidence inmiddels beschikbaar is voor de werkzaamheid van verschillende vormen van psychotherapie. Op basis van honderden meta-analyses met duizenden studies bleek psychotherapie effectief, met een gemiddelde effectgrootte van 0,60. Methode- en stoornisgebonden onderzoek heeft verworvenheden, maar ook beperkingen. De afgelopen jaren is heel wat meer bekend geworden over de specificiteit van diverse psychotherapieën en over andere voor toewijzing belangrijke parameters. De werkzaamheid van beschikbare therapieën bij diverse aandoeningen wordt besproken, evenals doelmatigheidsaspecten en andere relevante factoren. Voor een toekomstige 'patient-based' indicatiestelling is een gedifferentieerd aanbod aan evidence-based psychotherapeutische behandelingen vereist. Daarbij is integratie van werkzame elementen uit verschillende richtingen gewenst en dienen multidimensionele indicatoren voor patient-based indicatiestelling te worden ontwikkeld. Ten slotte dient men de maatschappelijke relevantie van psychotherapie te onderbouwen door kosteneffectiviteitsonderzoek.

trefwoorden EBM, evidence-based medicine, psychotherapie, psychotherapieresearch