Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 6, 345 - 352

Korte bijdrage

Preliminaire bevindingen van focusgroeponderzoek over hinderpalen bij implementatie van evidence-based praktijkvoering in Vlaanderen. Zijn psychiaters anders dan andere zorgverleners?

K. Hannes, G. Pieters, W. Simons, G. Herman, B. Aertgeerts

achtergrond De impact van evidence-based praktijkvoering (ebp) is de laatste jaren sterk gestegen. Toch blijken zorgverleners moeite te hebben met het toepassen ervan.
doel In kaart brengen welke barrières Vlaamse zorgverleners ervaren bij het toepassen van ebp. methode Een kwalitatief onderzoek, gebaseerd op 25 focusgroepen, waaronder 5 focusgroepen bij psychiaters.
resultaten Psychiaters deelden met zorgverleners uit andere disciplines de bezorgdheid omtrent de karakteristieken van bestaande evidence en de invloed van partners binnen de gezondheidszorg, vooral overheid, commerciële firma's en patiënten. Psychiaters percipieerden hun discipline als complex in vergelijking met andere disciplines, voornamelijk op het vlak van onderzoeksontwerp, de problematiek van patiënten, de diagnostiek en de therapeutische relatie tussen psychiater en patiënt. Uit de literatuur en de preliminaire resultaten van lopend onderzoek bleek dat ook andere beroepsgroepen geconfronteerd worden met die complexiteit.
conclusie Het simpelweg verwerpen van ebp in de psychiatrie op basis van disciplinegebonden barrières lijkt ongegrond.

trefwoorden barrières, evidence-based psychiatrie, focusgroep, kwalitatief onderzoek