Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 6, 329 - 335

Korte bijdrage

Welke factoren zijn belangrijk bij succesvolle implementatie van richtlijnen?

A.F.G Leentjens, J.S. Burgers

achtergrond De invloed die een richtlijn heeft op de klinische praktijk is afhankelijk van de mate waarin de aanbevelingen ervan worden opgevolgd (adherentiegraad).
doel Bepalen van de adherentie aan aanbevelingen in evidence-based richtlijnen en bespreken van factoren die hierop invloed hebben.
methode Literatuuronderzoek.
resultaten De graad van adherentie aan aanbevelingen in richtlijnen was gemiddeld in diverse onderzoeken niet hoger dan 60-70%, maar verschilde sterk voor verschillende richtlijnen en individuele professionals. Met betrekking tot de adherentiegraad speelden veel factoren een rol: factoren die samenhingen met de richtlijn zelf, met de inspanningen van de wetenschappelijke beroepsverenigingen en met de organisatie en de instelling, de professional en de patiënt. De implementatie blijkt reeds te beginnen vóór en tijdens het opstellen van de richtlijn. Gebreken in de opstellingsfase blijken de adherentie negatief te beïnvloeden en kunnen achteraf vaak niet meer worden rechtgezet.
conclusie Voor een effectieve implementatie moeten op meerdere terreinen initiatieven worden ontplooid om de doelgroep te helpen bij het kennisnemen en accepteren van de richtlijn. Richtlijnontwikkeling staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een kwaliteitscirkel, waarin ook de implementatie en evaluatie een belangrijke rol hebben.

trefwoorden adherentie, implementatie, richtlijnontwikkeling

trefwoorden