Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 5, 263 - 272

Overzichtsartikel

Filicide; psychiatrische aspecten van kinderdoding door ouders - een literatuuroverzicht

L.M. Dil, Th.A.H. Doreleijers, R.A. Schoevers

achtergrond In de periode 1992-2001 werden in Nederland 70 zaken geregistreerd van kinderdoding door ouders, waarbij 85 slachtoffers vielen. Het delict komt zelden voor, maar heeft grote maatschappelijke impact. Het is niet bekend of er een verband bestaat tussen filicide en psychische stoornissen.
doel Inzicht verkrijgen in het aandeel en het type psychische stoornissen bij filicide. methode Literatuuronderzoek met behulp van PubMed, Embase Psychiatry en PsychInfo met als zoektermen 'filicide', 'infanticide', 'child murder', 'neonaticide' en 'gender'.
resultaten In de 12 gevonden referenties werden bij daders van filicide veel psychische stoornissen beschreven. Affectieve stoornissen, al dan niet met psychotische kenmerken, waren de meest voorkomende diagnostische categorieën, gevolgd door schizofrenie. Er was veel comorbiditeit, te weten persoonlijkheidsstoornissen en verslaving. Tevens werd vaak een benedengemiddelde intelligentie gevonden.
conclusie Een psychische stoornis bij één van beide ouders wordt vaak gevonden bij kinderdoding door ouders. Nadere identificatie van andere risicofactoren en hun mogelijke onderlinge samenhang is van belang voor een beter begrip van deze ernstige gebeurtenissen en het vinden van eventuele aanknopingspunten voor vroege signalering en preventie.

trefwoorden filicide, gender, infanticide, neonaticide, psychische stoornis