Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 4, 243 - 244

Ingezonden brief

Reactie op 'Combinatiebehandeling van elektroconvulsietherapie met psychofarmaca'

W.W. van den Broek, T.K. Birkenhäger, E.M. Pluijms