Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 1, 47 - 51

Gevalsbeschrijving

Parkinsonisme tijdens valproïnezuurgebruik bij een patiënte met een bipolaire stoornis

M.B. de Koning, W.F. Scholte

samenvatting Een patiënte van 66 jaar, met een bipolaire-I-stoornis, ontwikkelde parkinsonisme na 3 jaar gebruik van valproïnezuur (Depakine®). Ongeveer 5 weken nadat het valproïnezuur was gestaakt, was het parkinsonisme verdwenen. In de literatuur is parkinsonisme als bijwerking van valproïnezuur voornamelijk bij patiënten met epilepsie beschreven. Parkinsonisme als bijwerking van valproïnezuur ontstaat meestal bij patiënten die ouder dan 50 jaar zijn en die langdurig valproïnezuur gebruiken. Is deze medicatie eenmaal gestaakt, dan vermindert het parkinsonisme binnen enkele maanden. Verschillende pathofysiologische mechanismen voor deze vorm van parkinsonisme worden beschreven. Waarschijnlijk treedt deze bijwerking bij patiënten met een bipolaire stoornis regelmatig op; hier zou meer aandacht voor moeten zijn.

trefwoorden bipolaire stoornis, parkinsonisme, valproïnezuur