Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 1, 15 - 26

Overzichtsartikel

Genetisch onderzoek bij schizofrenie

M. Figee, T. van Amelsvoort, L. de Haan, D.H. Linszen

achtergrond Genetische factoren spelen een belangrijke rol bij de complexe ziekte schizofrenie. De verwachtingen van de resultaten van genetisch onderzoek zijn hooggespannen.
doel Een overzicht geven van de methoden en meest recente resultaten van genetisch onderzoek bij schizofrenie.
methode Literatuuronderzoek met behulp van Medline (1966-2003), met als zoektermen 'schizophrenia', 'genetics', 'endophenotypes', 'association', 'linkage', 'micro-array' en de namen van kandidaat-genen. Tevens werd gebruikgemaakt van de literatuurlijsten bij de aldus verkregen artikelen.
resultaten Met behulp van koppelingsonderzoek zijn ten minste tien chromosomale lokalisaties gevonden met daarop kandidaat-genen die geassocieerd zijn met schizofrenie of met endofenotypen hiervan. De bevindingen zijn tegenstrijdig en mogelijk gebaseerd op onderzoek met onvoldoende statistische power. Interacties tussen deze genen en tussen genen en omgeving leiden waarschijnlijk tot de kwetsbaarheid voor schizofrenie.
conclusie Hoewel de vele onderzoeken naar genetische oorzaken van schizofrenie nog geen eenduidige antwoorden hebben opgeleverd, laten ze duidelijk zien dat de kwetsbaarheid voor de ziekte genetisch bepaald is. De gevonden kandidaat-genen kunnen behulpzaam zijn bij het ontrafelen van de pathogenese van schizofrenie. Onderzoek naar genetische kwetsbaarheidfactoren levert mogelijk meer op wanneer afzonderlijke endofenotypen worden onderzocht en wanneer de invloed van omgevingsfactoren wordt meegenomen.

trefwoorden genetica, schizofrenie