Home

Tvp20 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 3, 159 - 170

Essay

Een multidimensionele beschrijving en validering van twee subtypen op het terrein van de endogene en vitale depressies

J.G. Goekoop

achtergrond Verbetering van de diagnostiek van endogene of vitale depressies zou mogelijk zijn door toepassing van Jaspers' multidimensionele model van klinische ziektebeelden, de opvatting dat vasopressinerge activiteit een rol speelt bij ontregelde stressreacties, en Cloningers persoonlijkheidsmodel.
methode De strategie van Robins en Guze werd gebruikt voor de ontwikkeling van diagnostische concepten. Vitale ofwel melancholische depressie volgens dsm-iv werd herleid tot een mengvorm van basale symptoomdimensies en deze mengvorm werd onderzocht op relaties met familiaire depressie, tijd tot volledig herstel, plasmaconcentratie vasopressine, correlatie tussen plasmaconcentraties vasopressine en cortisol, en temperament- en karakterkenmerken.
resultaten Twee subtypen werden ontwikkeld: een hoog angstig-geremd subtype, met traag herstel, vasopressine-cortisolcorrelatie, lage premorbide zelfsturing, en verhoogd familiair vóórkomen van depressie, en een subtype met bovennormale plasmaconcentratie vasopressine, een angstig-geremd fenotype zonder intensiteitscriterium, correlerende vasopressine- en cortisolconcentraties, lage premorbide coöperativiteit en verhoogd familiair vóórkomen van depressie.
conclusie Multidimensionele beschrijving van klinische ziektebeelden en de persoonlijkheid maakt de integratie mogelijk van pathofysiologische kenmerken in nieuwe diagnostische concepten.

 

 

trefwoorden melancholie, angst, remming, vasopressine, cortisol, familiaire depressie, persoonlijkheid