Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 2, 107 - 112

Gevalsbeschrijving

Een psychotische depressie en onvoldoende effect van farmacotherapie en elektroconvulsietherapie. Wat zijn de volgende opties?

M.R. Koerhuis, A. Wunderink, W.A. Nolen

samenvatting Twee patiënten met een depressie met psychotische kenmerken reageerden onvoldoende op farmacotherapie en elektroconvulsietherapie. Hierbij rees de vraag hoe verder te behandelen. Op basis van de literatuur lijken clozapine, een monoamineoxidaseremmer en lithiumadditie de reëelste opties. Bij de ene patiënte werd behandeling gestart met clozapine, met een goed resultaat, en de andere patiënte herstelde tijdens behandeling met tranylcypromine, lithium en quetiapine.

trefwoorden psychotische depressie, therapieresistentie, elektroconvulsietherapie, clozapine, tranylcypromine, lithium