Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 1, 43 - 53

Farmacotherapie

Farmacotherapie bij sociale fobie, gegeneraliseerde angststoornis en separatieangststoornis bij kinderen en adolescenten Een literatuuroverzicht

G.C. Dieleman, R.F. Ferdinand

achtergrond Angststoornissen behoren tot de meest voorkomende psychiatrische stoornissen op de kinderleeftijd, zijn vaak persistent en gaan samen met een aantal negatieve uitkomsten. Effectieve behandeling is dus gewenst.
doel Inventariseren van gerandomiseerde dubbelblinde placebogecontroleerde onderzoeken naar de medicamenteuze behandeling van de sociale fobie, de gegeneraliseerde angststoornis en de separatieangststoornis bij kinderen en adolescenten en aan de hand daarvan de effectiefste medicamenteuze behandeling bepalen.
methode Literatuuronderzoek met behulp van PubMed.
resultaten Gevonden werden negen onderzoeken naar de effectiviteit van medicatie bij gegeneraliseerde angststoornis, separatieangststoornis en sociale fobie. Tricyclische antidepressiva en benzodiazepinen waren niet effectiever dan placebo. De onderzoeken met ssri's lieten alle een superieur effect zien ten opzichte van placebo.
conclusie Als farmacotherapeutische behandeling van sociale fobie, separatieangststoornis en gegeneraliseerde angststoornis bij kinderen en adolescenten zijn ssri's middelen van eerste keus. Het bewijs voor behandeleffect van ssri's bij deze angststoornissen is sterk; de gestandaardiseerde effectgrootte ('effect size') varieert van matig groot tot groot.

 

trefwoorden angststoornissen, kind, adolescent, farmacotherapie, placebogecontroleerde onderzoeken