Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 12, 877 - 886

Overzichtsartikel

De droom, anno 2007

M. Hebbrecht

achtergrond Er heeft in de psychiatrie altijd belangstelling bestaan voor de droom. Aandacht voor de droom is nog steeds diagnostisch bruikbaar en therapeutisch heilzaam.
doel Nagaan of in de actuele psychiatrie de manifeste droom als betekenisvol beschouwd wordt. Wat kan de klinisch werkzame psychiater aanvangen met dromen?
methode Eerst is vertrokken van een grondige lezing van psychoanalytische monografieën over de droom. Vervolgens is een literatuuronderzoek uitgevoerd in PubMed en op pepweb met behulp van de trefwoorden 'dream', 'dreams' en'dreaming'.
resultaten Er blijkt in de psychiatrische literatuur van de laatste decennia belangstelling te bestaan voor de droom. Neurowetenschappelijke bevindingen lijken de wensvervullingstheorie van Freud te bevestigen. De droom speelt een rol bij de geheugenconsolidatie. Het is zinvol om in de psychopathologische diagnostiek aandacht te besteden aan de manifeste droominhoud.
conclusie De droom is niet alleen interessant voor het fundamenteel onderzoek in de psychiatrie, maar ook bruikbaar in de diagnostiek en de therapie van verschillende psychiatrische stoornissen.

trefwoorden dromen, psychoanalyse, psychotherapie, geheugen