Home

Tvp20 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 10, 719 - 728

Essay

Voorstel voor een behandelwet naar Schots model

J.A.G. van Opstal, S. Lammers

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) is - ook na de recente en voorgestelde wijzigingen - nog steeds primair een opnamewet, terwijl er in zowel de psychiatrie als de maatschappij een grote behoefte bestaat aan een behandelwet. In Schotland is in oktober 2005 een nieuwe wet, gericht op de zorg en behandeling van psychiatrische patiënten, in werking getreden: de Mental Health (Care and Treatment) Act 2003. Deze kan meer als een behandelwet worden gekwalificeerd. In dit artikel wordt de Schotse Act vergeleken met de Bopz. De Schotse Act blijkt een oplossing te bieden voor de tekortkomingen in de Bopz.

trefwoorden behandelwet, Bopz, dwangbehandeling, Schotland