Home

Tvp21 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 10, 709 - 718

Oorspronkelijk artikel

De betekenis van perfectionisme bij eetstoornissen. Een vergelijkend onderzoek

B. Soenens, W. Nevelsteen, W. Vandereycken

achtergrond Uit diverse onderzoeken blijkt een consistente samenhang tussen perfectionisme en eetstoornissen of daar aan gerelateerde symptomen. Perfectionisme is echter geen eenduidig, maar een multidimensionaal concept.
doel Dit onderzoek bij patiënten met eetstoornissen gaat de relevantie na van het onderscheid tussen maladaptief en adaptief perfectionisme. Verder wordt onderzocht of perfectionisme ook persisteert na behandeling van de eetstoornis.
methode Een groep patiënten met een eetstoornis (n=122) werd vergeleken met een normale controlegroep (n=48) met behulp van vragenlijsten betreffende klinische maten en het onderscheid tussen adaptief en maladaptief perfectionisme. Bovendien werd bij een deel van de patiënten een meting gedaan bij het einde van de klinische behandeling van de eetstoornis.
resultaten De eetstoornisgroep en de controlegroep verschilden vooral wat betreft maladaptief perfectionisme en binnen de eetstoornisgroep voorspelde alleen maladaptief perfectionisme de ernst van symptomen. Hoewel de scores op beide componenten van perfectionisme daalden van het begin naar het einde van de behandeling, bleven de perfectionismescores van de eetstoornisgroep bij het einde van de behandeling verhoogd ten opzichte van die van de controlegroep.
conclusie De bevindingen wijzen op het belang van een onderscheid tussen maladaptief en adaptief perfectionisme voor het onderzoek van eetstoornissen en suggereren dat (maladaptief) perfectionisme een risicofactor voor terugval kan zijn na behandeling van de eetstoornis.

trefwoorden behandeling, eetstoornissen, perfectionisme