Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 9, 667 - 671

Gevalsbeschrijving

De grenzen van zelfbeschikking: ethische en juridische dimensies van onvrijwillige abortus en sterilisatie

J.C. Eschauzier, S. Tuinier †, F.M.M.A. van der Heijden, C. Heesmans, W.J. Schudel

samenvatting Een jonge vrouw die bekend is met schizofrenie werd in psychotische toestand opgenomen. Twee maanden later tijdens de opname werd een zwangerschap vastgesteld. Vanwege haar ziekte was zij niet in staat zich een oordeel te vormen over een eventuele zwangerschapsonderbreking. De behandeling werd gecompliceerd door het chronische karakter van haar psychose, een afwezig steunsysteem en een verstandelijke handicap. Uiteindelijk beviel patiënte van een gezonde baby en werd zij, met toestemming van haar mentor, gesteriliseerd. De ethische en juridische aspecten hiervan worden besproken.

trefwoorden abortus, schizofrenie, sterilisatie, wilsonbekwaamheid