Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 9, 623 - 628

Oorspronkelijk artikel

Wie zijn de no-shows en waarom blijven zij weg?

C.W. Korrelboom, I.P.A.M. Huijbrechts, D. Zirar, T.O. Hoffman

achtergrond No-show is een probleem binnen de geestelijke gezondheidszorg.
doel Inzicht verkrijgen in kenmerken en redenen van patiënten die niet op hun intakeafspraak verschijnen, om zo mogelijk aangrijpingspunten te vinden om intakeprocedures aan te passen.
methode In een prospectief onderzoek bij 333 patiënten werden kenmerken van no-shows bij intake vergeleken met die van patiënten die wel op hun intakeafspraak verschenen. Aansluitend werd no-shows in een telefonisch interview gevraagd naar de redenen voor hun wegblijven.
resultaten Het aantal no-shows was lager dan verwacht en er werden slechts twee, overigens kleine, verschillen gevonden: patiënten met een niet-westerse achtergrond waren vaker no-show, evenals patiënten die hun intakeafspraak later op de dag hadden, in het bijzonder rond de middag. Uit het telefonische interview bleek dat de meeste no-shows nog klachten hadden, de oorzaak voor no-show bij zichzelf legden en graag alsnog hulp wilden ontvangen.
conclusie No-show bij intake blijkt een minder groot probleem dan verwacht. Achteraf benaderen is zinvol, omdat no-shows forse klachten houden en nog steeds professionele hulp willen ontvangen. Een vergelijkbaar onderzoek bij no-shows tijdens de behandeling lijkt de moeite waard.

trefwoorden culturele achtergrond, intake, no-show