Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 8, 547 - 554

Overzichtsartikel

Beloop, consequenties en behandeling van langdurige vermoeidheid onder werknemers. Overzicht van bevindingen uit de Maastrichtse Cohort Studie

IJ. Kant, N.W.H. Jansen, L.G.P.M. van Amelsvoort, M.J.H. Huibers

achtergrond Langdurige vermoeidheid onder werknemers komt veelvuldig voor. Een adequaat inzicht in het beloop en de gevolgen van deze langdurige vermoeidheid ontbreekt echter.
doel Een overzicht geven van het beloop, de gevolgen en behandeling van langdurige vermoeidheid in de arbeidssituatie, teneinde preventie en behandeling te verbeteren.
methode Er wordt een overzicht gegeven van de resultaten uit de Maastrichtse Cohort Studie, een prospectief cohort (n=12.140) met een looptijd van 4 jaar.
resultaten Langdurige vermoeidheid kent een ongunstig beloop. Bij veel werknemers zijn de vermoeidheidsklachten langdurig aanwezig en bij een aantal werknemers leiden de klachten zelfs tot de karakteristieken van het chronischevermoeidheidssyndroom. De consequenties van langdurige vermoeidheid zijn ernstig en uiten zich op verschillende domeinen, zoals ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, ongevallen, immunologische effecten en verminderde arbeidsparticipatie. Een verkorte cognitieve gedragstherapie uitgevoerd door huisartsen onder langdurig vermoeide werknemers bleek niet effectief. 
conclusie De ernstige gevolgen en het tot dusver ontbreken van bewezen effectieve behandelingen voor langdurige vermoeidheid onderstrepen het belang van het voorkómen van vermoeidheidsklachten. De Maastrichtse Cohort Studie biedt hiervoor de nodige handvatten.

trefwoorden arbeid, epidemiologie, prognose, vermoeidheid