Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 8, 537 - 545

Overzichtsartikel

Etiologie van langdurige vermoeidheid onder werknemers. Overzicht van bevindingen uit de Maastrichtse Cohort Studie

N.W.H. Jansen, M.J.H. Huibers, L.G.P.M. van Amelsvoort, IJ. Kant

achtergrond Langdurige vermoeidheid onder werknemers staat in de belangstelling wegens het veelvuldig voorkomen en de vermeende ernstige gevolgen.
doel Een overzicht geven van de omvang en oorzaken van langdurige vermoeidheid in de arbeidssituatie, om de preventie te kunnen verbeteren.
methode Onder verwijzing naar de proefschriften en oorspronkelijke artikelen wordt een overzicht gegeven van de resultaten uit de Maastrichtse Cohort Studie, een prospectief cohortonderzoek (n = 12.140) met een looptijd van 4 jaar.
resultaten Langdurige vermoeidheid blijkt een veelvoorkomende klacht onder werknemers te zijn. Risicofactoren voor het ontwikkelen van langdurige vermoeidheid werden gevonden in objectieve en subjectieve werkkenmerken, en in factoren die zijn gerelateerd aan de gezondheid en privésituatie van de werknemer.
conclusie De veronderstelde multifactoriële etiologie van langdurige vermoeidheid werd in de Maastrichtse Cohort Studie door middel van prospectief onderzoek bevestigd. De gevonden risicofactoren voor langdurige vermoeidheid kunnen gebruikt worden als handvatten voor effectieve preventie. arbeid,

trefwoorden epidemiologie, prospectief onderzoek, risicofactoren, vermoeidheid