Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 7, 445 - 446

Reviews 1149cover

Algemene psychiatrie

Bewegingsstoornissen in de psychiatrie. Casuïstiek en achtergronden

Harten, P.N. van

De Tijdstroom, Utrecht 2005, ISBN 90-58980-98-7, € 22,-

Tot de leukste boeken op het terrein van de praktische geneeskunde behoren de zogenaamde oefenboeken. Veel artsen herinneren zich het neurologisch oefenboek van Oosterhuis (1999) of het oefenboek gynaecologie en obstetrie van Dony e.a. (1988). Hier kan nu het hier besproken boek van Van Harten aan worden toegevoegd. Het boek begint met een korte algemene inleiding, waarin in vraag-en-antwoordvorm een toelichting op de belangrijkste bewegingsstoornissen wordt gegeven. Dan volgen elf casussen, die na een beschrijving in dezelfde vorm worden toegelicht. In het laatste hoofdstuk worden enkele systematische overzichtsartikelen besproken over de plaats van de tweede-generatie-antipsychotica (Second Generation Antipsychotics) ten opzichte van de eerste-generatie-antipsychotica (First Generation Antipsychotics). In appendices worden Van Hartens standaard voor het onderzoek naar bewegingsstoornissen en de geraadpleegde literatuur weergegeven. Het boek is een absolute 'must' voor artsen in opleiding tot psychiater ter voorbereiding op de jaarlijkse landelijke toets. Ook psychiaters doen er goed aan om kennis te nemen van de inhoud. Zij zullen er zelfs plezier aan beleven. En dat voor maar 19,5 eurocent per pagina.

Literatuur

Dony, J.M.J., Heineman, M.J., & Essed, G.G.M. (1988). Oefenboek gynaecologie en obstetrie. Utrecht: Bunge.

Oosterhuis, H.J.G.H. (1999). Oefenboek neurologie. Maarssen: Elsevier/Bunge.

A.J.M. Loonen